16 09 2009

Vay Gönül Eyvây Gönül


Görsel: Ertuğrul ATEŞ

Sevdün ol dilberi söz eylemedin vay gönül
Eyledün ken özünü aleme rüsvay gönül
Sana cevr eylemede kılmaz o pervay gönül
Cevre sabr eylemezsün nideyüm hay gönül
Gönül eyvay gönül vay gönül eyvay gönül

Çak olan dest-i cefa ile giribanundur
Ilisen har-i gam ü mihnete damanundur
Dökülen yire bela tigi ile kanundur
Her dem ağıza gelen mihnet ile canundur
Gönül eyvay gönül vay gönül eyvay gönül

Tali'ün yüzü gülüb olmadi handan nideyin
Yüreğin derdine bulmadı derman nideyin
Kasduna yar çekerek hançer-i bürran nideyin
Virüserün bu gam u mihnet ile can nideyin
Gönül eyvay gönül vay gönül eyvay gönül

Vasl-i dilberle nasib olmadı dilsad olmak
Dest-i cevr ile yıkılan dilün abad olmak
Dam-ı gemden dil ile can bülbülü azad olmak
Niçeye dek isün efgan ile feryad olmak
Gönül eyvay gönül vay gönül eyvay gönül

Bilmedüm derd-i dilün ölmek imiş dermani
Öleyin derd ile tek görmeyeyin hicranı
Mihnet ü derd ü game olmagçün erzani
Avniya sencileyün mihnet ü gam-kes kani
Gönül eyvay gönül vay gönül eyvay gönül

Avnî (Fatih Sultan Mehmet)

 

0
0
0
Yorum Yaz