05 10 2008

Söyler


 

Dil uyur mest olarak yâr-ı dilârâ söyler
Gül susar şermederek bülbül-ü şeydâ söyler

Şeb-i yeldâda uzar fecre kadar kıssa-ı aşk
Ta ki Mecnun bitirir nutkunu Leylâ söyler

Ehl-i ‘akl anlamaz efsûs lisân-ı dilden
Zanneder âşık-ı dîvâne mu’ammâ söyler

Görmüş âyine-i safında o serv-i endamı
Cuy gülşende bu rüyâsını hâlâ söyler

Böyle beş beyti bu guyende redif ile Kemal
Naili söylese bir âlem-i mânâ söyler

Yahya Kemal BEYATLI

 
Gönül mest olmuş uyur, gönlü süsleyen sevgili söyler
Gül utanarak susar, sevgisinden şaşkın bülbül söyler

En uzun gecede uzar şafağa kadar aşk öyküsü
Ta ki Mecnun bitirir söylevini Leylâ söyler

Aklıyla hareket edenler, eyvah, anlamaz gönül dilinden
Sanır ki bu çılgın âşık bilmece söyler

Görmüş lekesiz aynasında o servi boylu yâri
Su, gül bahçesinde bu düşünü hâlâ söyler

Redif ile bu beş beyti söyleyen Kemal
Murada erip söylese de düş âleminden söyler

 

 

0
0
0
Yorum Yaz