17 04 2009

Nâme-i Hasret

Ey Sabâ Sultânuma zâr u perîşân diyesin
Gül yüzünsüz işi bülbül gibi efgân diyesin

                                           Hürrem Sultan

Tezhib : Münevver Üçer

 

Nâmeler gelse kaçan İstanbul-ı âbâddan
Bûy-ı zülfini seher-geh aluram Bağdad’dan

Muhibbî

  

0
0
0
Yorum Yaz