08 09 2008

Müjgân Müjgân Üstüne


Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne

Rîze-i elmâs eker her açtığı zahma o şûh
Lûtfu var olsun eder ihsân ihsân üstüne

Dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

Yârdan mehcûr iken düşdük diyâr-ı gurbete
Dehr gösterdi yine hicrân hicrân üstüne

Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler hakkına
Eylemişler Râsih’e bühtân bühtân üstüne

Râsih

 

* * *   


Ey sevgili; Gözlerini süzme ki, kirpik kirpik üstüne gelmesin;
Böylece bağrımda açtığın yaraya ok üstüne ok atmış olma...

 Sevgili, açtığı her yaraya elmas tozu ekiyor(bu yaranın kapanmasını engelliyor).
Lûtfediyor iyilik üstüne iyilikte bulunuyor

 Ey mutluluk; gönlümde şimdi gam var, lütfet sen gelme.
Çünkü bir evde misafir üstüne misafir uygun olmaz

 Sevgiliden ayrı kalmıştık, bir de yurttan ayrı (gurbete) düştük.
Dünya bize hicran (ayrılık  acısı) üstüne hicran gösterdi

 Rasih için Hem içki içmez, hem güzel sevmez demişler.
Oysa içki de içer güzel de sever iftira üstüne iftira atmışlar

 

0
0
0
Yorum Yaz