17 11 2007

Mona Rosa

 

Mona Rosa

Mona Rosa, siyah güller, ak güller
Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak.
Kanadı kırık ku
ş merhamet ister;
Ah, senin yüzünden kana batacak,
Mona Rosa siyah güller, ak güller!

Ulur aya karşı kirli çakallar,
Bakar ürkek ürkek tav
şanlar dağa.
Mona Rosa, bugün bende bir hal var,
Ya
ğmur iğri iğri düşer toprağa,
Ulur aya kar
şı kirli çakallar.

Zeytin ağacının karanlığıdır
Elindeki elma ile ba
şlayan
Bir yakut yüzükte aydınlanan sır,
Sıcak ve minnacık yüzündeki kan,
Zeytin a
ğacının karanlığıdır.

Zambaklar en ıssız yerlerde açar,
Ve vardır her vah
şi çiçekte gurur.
Bir mumun ardında bekleyen rüzgâr,
I
şıksız ruhumu sallar da durur,
Zambaklar en ıssız yerlerde açar.

Ellerin, ellerin ve parmakların
Bir nar çiçe
ğini eziyor gibi...
Ellerinden belli olur bir kadın.
Denizin dibinde geziyor gibi,
Ellerin, ellerin ve parmakların.

 Açma pencereni, perdeleri çek:
Mona Rosa seni görmemeliyim.
Bir bakı
şın ölmem için yetecek;
Anla Mona Rosa, ben öteliyim...
Açma pencereni, perdeleri çek..

Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona;
Saat on ikidir, söndü lambalar.
Uyu da turnalar gelsin rüyana
Bakma tuhaf tuhaf gö
ğe bu kadar;
Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

Akşamları gelir incir kuşları,
Konarlar bahçenin incirlerine;
Kiminin rengi ak, kimisi sarı.
Ah! beni vursalar bir ku
ş yerine!
Ak
şamları gelir incir kuşları...

Ki ben, Mona Rosa bulurum seni
İncir kuşlarının bakışlarında.
Hayatla doldurur bu bo
ş yelkeni
O masum bakı
şlar... Su kenarında
Ki ben Mona Rosa bulurum seni.

 Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa
Henüz dinlemedin benden türküler.
Benim a
şkım sığmaz öyle her saza,
En güzel
şarkıyı bir kurşun söyler...
Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.

Yağmurlardan sonra büyürmüş başak,
Meyvalar sabırla olgunla
şırmış.
Bir gün gözlerimin ta içine bak:
Anlarsın ölüler niçin ya
şarmış,
Ya
ğmurlardan sonra büyürmüş başak.

Artık inan bana muhacir kızı,
Dinle ve kabul et itirafımı.
Bir so
ğuk, bir garip, bir mavi sızı
Alev alev sardı her tarafımı,
Artik inan bana muhacir kızı.

Altın bilezikler, o korkulu ten,
Cevap versin bu kanlı ku
ş tüyüne;
Bir tüy ki, can verir bir gülümsesen,
Bir tüy ki, kapalı geceye, güne
Altın bilezikler o korkulu ten!

Mona Rosa, siyah güller, ak güller
Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak.
Kanadı kırık ku

ş merhamet ister;
Ah, senin yüzünden kana batacak,
Mona Rosa siyah güller, ak güller!

 

Sezai KARAKOÇ

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz