16 01 2011

Köhne Mihmanhâne

Dâr-ı dünya, ey birader, köhne mihmanhânedir.
Dil veren vîrâneye, uslu değil divânedir.
Bir mukîm kimse bulunmaz hâne-i eflâkde,
Cümle halk ehl-i sefer, âlem misafirhânedir.

Ahmed Celaleddin Dede

 

 

0
0
0
Yorum Yaz