08 09 2007

Kelâmül-Mülûk Mülûkül Kelâm!

 

Kelâmül-Mülûk Mülûkül Kelâm!

 

Padişahların sözü, sözlerin padişahıdır!

 

 

 

 

“Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn etti felek
 Giryemi kıldı füzun eşkimi hûn etti felek
 Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzân
 Beni bir gözleri ahûya zebun etti felek”

Yavuz Sultan Selim

 

“Gözlerimden aktı deryalar gibi, yaşım benim
 Dostlar çok nesne gördü onmadık başım benim.”

Yavuz Sultan Selim

 

 

 

“Padişah-ı Cihan olmak bir kuru dava imiş;
 Bir Dervişe bende olmak, herseyden alâ imiş...”

 Yavuz Sultan Selim
 

 

“Biz bülbül-i muhrik dem-i gülzar-ı fîrakız
 Ateş kesilir geçse sabâ gülşenimizden”

Sultan II.Selim

 

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz