26 11 2008

Güle Gül Verilmez Amma...

 
Güllerle söyleştik senin üstüne,
Öğrenip şaştılar, câna kastına…
Kılınçtan keskinmiş meğer iftirâk!
Çehremde gam izi, saâdet ırak…
Emsali var mıdır, acep hâlimin?
Nâ-makbûl sayılan istikbâlimin…

Rüzgâr esrimekte gül koklamaktan,
Elem yorgun, bu gönlü yoklamaktan…
Def’ü ref edilmez hüzünler dilde,
Dil-şikesteyim, sönen her kandilde…
Ellerim titrer de, efsânem düşer;
Tecelliyle, gönlüm yansa nem düşer?
Mahtûbem! Bahar gül ile bülbülün…
El-hâl…Çilesindeyim tahammülün…

Bağ-ı virân etme; ki ömrü ziyân!
Ebedîyen senin, dîl-i âşiyân…
Neylesin Bâyâtî, ruhta sarmaşık?
İlle de yâr diyor uslanmaz âşık…


Güçer KAFA

 
 
 

0
0
0
Yorum Yaz