08 09 2007

Fuzûlî'den...

“Câna meylin var ise hükmeyle teslim eyleyem

Şah sensin ben senin bir bende-i fermânınam…”

 

 

“Çıkarmak etseler tenden çekip peykânın ol servin

Çıkan olsun dil-i mecrûh peykan olmasın Yâ Rab…”

 

"Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever
      Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever "

 

 

 

 

 

Suya versin bâğbân gülzârı zahmet çekmesin

Bir gül açılmaz yüzün teg verse bin gülzâre su…”

 

 

"Dest-bûsi ârzûsuyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su"

"Canımı canan eğer isterse minnet canıma
Can nedir kim kurban etmeyem cananıma"

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz