25 11 2010

Ey Büt-i Nev Edâ

Ey büt-i nev edâ olmuşum müptelâ
Âşıkım ben sana, iltifât et bana
İltifât et bana, âşıkım ben sana

Gördüğümden beri olmuşum serseri
Bendenem ey peri, iltifât et bana
İltifât et bana, âşıkım ben sana

Hâsılı bunca dem, ben senin bendenem
Gel ey goncafem, iltifât et bana
İltifat et bana, âşıkım ben sana

Güfte: Enderûni Vasıf BEY
Beste: Dede EFENDİ
Usûl: Semâi
Makam: Hicâz

 

0
0
0
Yorum Yaz