05 04 2010

Cânâ Firkâtinle

Ah cânâ firkatinle sinemi ben dağlarım

Yâd edip eyyâm-ı vaslı dembedem kan ağlarım

Şimdi mâtemgir-i hüzn oldu siyahlar bağlarım

Yâd edip eyyâm-ı vaslı dembedem kan ağlarım

Beste: Tatyos Efendi

Makam: Nihâvend

Solist: Melihat Gülses

59
0
0
Yorum Yaz