05 09 2008

Beni Sana Ram EyleBâd-ı sabada kapına geldim,
Nâlân olan gönlümle!
Aşkın şarabına bandımda geldim,
Firakına müptela ömrümle!
Ey hünkârım sana visal etmek kavlimle,
Tahammül kalmamış bu biçare halimle,
Lûtfeyle mülkünden bir zerre ile.
Şem'in de bir nur ver aydınlanayım!
Canan derim, canı vermektir istidadım!
Cilvegâhından bir köz düşür de yanayım
Tenha yerinde bağın!
Kırılır kan kırmızı gülleri,
Bülbül mecnun olur
Sükût eder terennümleri
Derdimin şifası sendedir Yâ Rab!
Lâl olan dilimin sözü, sendedir Yâ Rab!
Üryan geldim kapına, günah defterim sendedir Yâ Rab!
Düçâr olmuş dertlerimin eczası sendedir Yâ Rab!
Şifamı tez eyle
Dilimi söz eyle
Günahımı setr eyle
Meftun geldim kapına
Beni sana ram eyle...

0
0
0
Yorum Yaz