30 11 2008

Anlatın...


En fazla sizinle ilgili olanın

En az sizi ilgilendiriyor olması nedendir?

Bana bunu anlatın...


Nazan BEKİROĞLU / Nun Masalları

 

 

0
0
0
Yorum Yaz